"Rekabet Gücünüzü Arttırmak İçin Acele Edin.."

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Ar-Ge Teknoloji ve İnovasyon Uzmanlığı Sertifika Programı

Bu program, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GTÜ arasında yapılan Protokol kapsamındadır.

Program %50 KOSGEB desteklidir. Destek ile ilgili koşul ve şartlar aşağıda sunulmuştur. (**) Başvuru süreci ve KOSGEB desteğinin alınması katılımcının sorumluluğundadır.

 

PROGRAMIN AMACI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün “Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı” çerçevesinde yapılandırılan bu program, araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında çalışan araştırmacıları nitelikli yayın ve yeni araştırma projeleri üretmeye özendirmeyi, araştırma-geliştirme-inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerini ve büyük ölçekli, stratejik öneme sahip, çok disiplinli ve disiplinler arası araştırmaları desteklemeyi, uluslararası etki yaratabilecek araştırma alanlarında kapasite geliştirmeyi hedeflemiştir.

KİMLER KATILABİLİR?

Programa, firmalarda AR-GE yöneticisi veya yönetici adayı olarak çalışan ya da herhangi bir AR-GE projesinde görev almakta/alacak olan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen en az ön lisans mezunu kişiler katılabilir.

Bu kapsamda katılabilecek kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Her sektörden Ar-ge ve İnovasyonla ilgilenenler
 • Ar-Ge Yöneticileri
 • Ar-Ge Proje Koordinatörleri
 • Ar-ge ve İnovasyon Yönetimi Uzmanlığını profesyonelce uygulayan veya uygulayacak olanlar
 • Yeni bir uzmanlık edinmek isteyenler

 

PROGRAM MODÜLLERİ

 • Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimine Giriş
 • Düşünme ve Problem Çözme Becerileri
 • Yaratıcı Düşünme ve Fikir Üretimi
 • Durum ve Problem Analizi
 • Ar-Ge ve İnovasyon İhtiyaç Analizi
 • Ar-Ge Yönetim Kültürü
 • Teknoloji Yönetimi
 • İnovasyon Yönetimi
 • İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri İlişkisi
 • Sistematik İnovasyon Yönetimi Süreçleri
 • Açık İnovasyon Yaklaşımı
 • Ar-ge ve Kalite Odaklı Proje Yönetimi
 • Ar-ge İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi
 • İş Planlaması ve İş Geliştirme
 • Vaka Analizleri
 • Ar-ge Destekleri

 

**GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

 • Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.
 • İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr  internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.
 • İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.
 • KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.
 • Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.
 • Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

 

 PROGRAMIN SÜRESİ

Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

 

PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede %50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde %60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde %70 (yetmiş) olarak uygulanır.

EĞİTİM DESTEĞİ

 Destek Unsurları

 • İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.
 • TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.
 • Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.
 • Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.
 • Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.
 • Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
 • Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.
 • Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

 

VERİLECEK SERTİFİKA

Eğitimler teori ve uygulama ağırlıklı olarak düzenlenecektir. Eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır. Proje konuları adayların çalıştığı sektöre, sektörün ya da çalıştığı kurumların sorunlarına yönelik belirlenecektir. Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır. Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

2 adet fotoğraf
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi

Bilgi Formu

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com